Setkání DC Paprsek

Je to už dlouho, co jsme se viděli všichni společně, proto DC Paprsek pořádá 1.6.2022 od 10 – 14h na Vyšehradě mezistřediskové setkání klientů a pracovníků.

Čekají nás malé sportovní soutěže, hudba, tanec a občerstvení.

Pro potvrzení účasti Vašeho dítěte se domluvte na Vašem středisku. Pro klienty, kteří ten den nemají nasmlouvanou docházku, je možnost účasti s vlastním doprovodem.

Doporučujeme kapesné dle vlastního uvážení.

Těšíme se na Vás