Denní stacionář

Denní stacionář

Posláním denního stacionáře DC Paprsek je podpora dětí a dospělých ve věku od 2 do 40 let s vážnými vývojovými problémy, s mentálním a kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra.

Snažíme se, aby naši klienti mohli žít co nejdéle doma a uměli říct nebo vyjádřit, co si přejí, co si nepřejí a co potřebují. Podporujeme je, aby aktivně strávili den mezi svými vrstevníky – kamarády, cítili se spokojeně a v centru dění. Usilujeme, aby se o sebe dokázali co nejlépe postarat.

Sociální služba je určena občanům hlavního města Prahy a poskytujeme ji každý všední den od 6.30 do 17.00 v Praze Hloubětíně, na Proseku a ve Vokovicích. Střediska se liší věkem cílové skupiny, denní kapacitou a provozní dobou.

Základní činnosti poskytujeme podle zákona 108/2006 Sb.

Denní stacionář Hloubětín
pro klienty od 15 do 40 let
denní kapacita 32 klientů

Denní stacionář Prosek
pro klienty od 2 do 40 let
denní kapacita 30 klientů

Denní stacionář Vokovice
pro klienty od 2 do 26 let
denní kapacita 29 klientů

Denní kapacita stacionáře je 91 klientů, denně jsme schopni pracovat s 4 až 10 klienty s poruchou autistického spektra podle jejich schopnosti zvládnout pobyt ve skupině.

Ve všech střediscích vycházíme při práci s klientem z konceptu Individuálního plánování zaměřeného na člověka, který respektuje jeho reálné osobní cíle, individuální potřeby podpory, přání a schopnosti. Zachováváme principy a zásady důstojného zacházení, zplnomocňování, nezávislosti, práva volby. Využíváme pojetí bazální stimulace, bezpečného podávání stravy, zásad šetrné manipulace s klientem, polohování, masáže a speciální pomůcky.

Klienti mohou prožít svůj denní program v upravených pobytových místnostech, vybavených potřebnými kompenzačními a stimulačními pomůckami a prostorách pro společné aktivity a setkávání včetně inspirativních zahrad. Délku denního pobytu si klient volí sám.

Bohužel nemůžeme vyhovět zájemcům, jejichž zdravotní stav vyžaduje nepřetržitý zdravotní dohled nebo mají těžké poruchy chování.