Psychologie a psychoterapie

 • diagnostika vývojových poruch u dětí, poruch chování,
 • psychologické poradenství ve věcech výchovy dětí
 • pomoc a podpora dětem a mládeži ve smyslu zmírnění důsledků náročné životní situace (řešení rozvodových situací, rozchodů
 • rodičů, jednání o četnosti styku)
 • podpora rodiny na žádost rodičů nebo ve spolupráci s OSPOD
 • podpora rodin s osvojenými dětmi nebo dětmi v pěstounské péči
 • individuální psychoterapie převážně dětí, dospívajících a mladých dospělých včetně terapie hrou, nácviku autogenního tréninku
 • manželská terapie
 • rodinná terapie
Kontakty

Středisko Hloubětín: Praha 9, Hloubětín, Šestajovická 19, tel. 281 866 654, metro B, stanice Hloubětín
PhDr. Jaroslav Šturma, tel: 606 437 151; e-mail: jaroslav.sturma@gmail.com
Mgr. Naďa Šolaja, tel: 724 985 403; e-mail: nada.solaja@dcpaprsek.org

Rodinné centrum Zdeňka Matějčka: Praha 9 – Hloubětín, Svépravická 701, tel. 281 045 941, metro B, stanice Hloubětín
Mgr. Simona Kovářová, tel: 724 071 936; e-mail: simona.kovarova@dcpaprsek.org
Mgr. Natalie Jeníčková, tel: 724 071 925; e-mail: natalie.jenickova@dcpaprsek.org

Středisko Prosek: Praha 9: Prosek, Bílinská 517/2, tel. 286 886 479, metro C, stanice Střížkov, bus č. 152, 177, 182, 183,
stanice Sídliště Prosek
Mgr. Lucie Novotná, e-mail: lucie.novotna@dcpaprsek.org

Klinická logopedie

 • celkové vyšetření řeči, to je vyšetření vyjadřovacích schopností, artikulace, zrakového a sluchového vnímání, pohybových schopností
 • následná terapie narušené komunikační schopnosti – nejen běžných vad výslovnosti, ale i těžších řečových vad jako např. dysfázie
 • podpora alternativní komunikace u dětí, které komunikují neverbálně nebo jen minimálně, např. děti s PAS, Downovým syndromem,
 • DMO, aj.
 • pomoc rodičům při podpoře správného vývoje řeči dětí od raného věku
Kontakty

Středisko Hloubětín: Praha 9, Hloubětín, Šestajovická 19, tel. 281 866 654, metro B, stanice Hloubětín
Mgr. Hana Hrubantová, tel: 281 866 654; e-mail: hana.hrubantova@dcpaprsek.org
Středisko Prosek: Praha 9: Prosek, Bílinská 517/2, tel. 286 886 479, metro C, stanice Střížkov, bus č. 152, 177, 182, 183,
stanice Sídliště Prosek
Mgr. Lenka Marčíková, tel: 602 123 374; e-mail: lenka.marcikova@dcpaprsek.org

Speciální pedagogika
(Středisko Prosek, Hloubětín)

 • příprava dětí s postižením nebo různým oslabením (např. opožděný nebo narušený vývoj řeči) na školní vzdělávání
 • podpora těchto dětí během školního vzdělávání
 • podpora dětí s obtížemi ve čtení a psaní na podkladě narušených řečových schopností
 • využití globální metody čtení pro rozvoj komunikace i sluchového vnímán
Kontakty

Středisko Hloubětín: Praha 9, Hloubětín, Šestajovická 19, tel. 281 866 654, metro B, stanice Hloubětín
Mgr. Erika Faltysová, tel: 281 866 654; e-mail: erika.faltysova@seznam.cz

Středisko Prosek: Praha 9: Prosek, Bílinská 517/2, tel. 286 886 479, metro C, stanice Střížkov, bus č. 152, 177, 182, 183,
stanice Sídliště Prosek
PhDr. Jana Pešková, PhD., tel: 286 886 479; e-mail: jana.peskova@dcpaprsek.org

Fyzioterapie
(Středisko Prosek, Dar)

 • terapie Vojtovou metodou a aplikace vývojové kineziologie hybných poruch
 • Bobath koncept
 • Terapie metodou Castagnini
 • Kineziotaping
 • Reflexologie nohou metodou Fitzgerald
 • SRT
 • Myofasciální masáž
 • Dornova metoda
Kontakty

Středisko Prosek: Praha 9: Prosek, Bílinská 517/2, tel. 286 886 479, metro C, stanice Střížkov, bus č. 152, 177, 182, 183,
stanice Sídliště Prosek
Antonio Alessio Caggiano, tel: 286 889 234; e-mail: antonio.alessio.caggiano@dcpaprsek.org

Středisko Dar: Praha 6: Alžírská 647/1, tel. 235 362 726, metro A – stanice Veleslavín, tram č. 20, 26 – stanice Červený vrch
Olina Janderová, tel. 235 362 726; e-mail: olina.janderova@dcpaprsek.org
Daniela Šibalová, DiS., tel. 235 362 726; e-mail: daniela.sibalova@dcpaprsek.org

Terapie podle Marie Montessori pro děti předškolního věku
(Středisko Hloubětín, Prosek)
• podpora dítěte v samostatnosti, nezávislosti a radosti z objevování
• rozvoj vnímání, pozornosti a vytrvalosti dítěte
• cvičení jemné motoriky
• vytváření pracovních návyků

Kontakty

Středisko Hloubětín: Praha 9, Hloubětín, Šestajovická 19, tel. 281 866 654, metro B, stanice Hloubětín
Mgr. et Mgr. Alžběta Jantová, tel: 286 886 654, e-mail: alzbeta.jantova@dcpaprsek.org

Středisko Prosek: Praha 9: Prosek, Bílinská 517/2, tel. 286 886 479, metro C, stanice Střížkov, bus č. 152, 177, 182, 183,
stanice Sídliště Prosek
PhDr. Renáta Lepová, PhD., tel: 286 886 479; e-mail: renata.lepova@dcpaprsek.org

Četnost sezení je přizpůsobena možnostem klientů, stanovené diagnóze a věku, samozřejmostí je individuální přístup.


DC Paprsek nemá uzavřeny smlouvy se zdravotními pojišťovnami, uvedené služby jsou hrazené podle aktuálního ceníku uveřejněného v části Dokumenty.