Alžírská 647/1, 160 00 Praha 6

Cílová skupina:
• Děti se speciálními potřebami, s mentálním a kombinovaným postižením a poruchou autistického spektra od 2 let.
• Mladí dospělí s mentálním a kombinovaným postižením a poruchou autistického spektra do 26 let, kteří ukončili školní docházku a potřebují kvalifikovanou podporu pro aktivní náplň dne.

Kapacita:
Každý všední den od 7.00 do 17.00 poskytujeme komplexní péči 29 klientům.

Klientům se denně věnuje zkušený a stabilní tým pracovníků v sociálních službách, zdravotní sestry, sociální pracovnice, psycholožka, fyzioterapeutky a speciální pedagožka.

Stacionář úzce spolupracuje se ZŠS Rooseveltova.

Dílny
 • Výtvarná dílna
 • Hudební dílna
 • Divadelní a pohybová dílna
 • Pečení a vaření
 • Zahradničení
 • Nácvik domácích prací
 • Rukodělné činnosti
Aktivizace a terapie
 • Zpívání s kytarou
 • Snoezelen
 • Bazální stimulace
 • Kontakt se zvířetem
 • Rozvoj a podpora komunikace
 • Individuální výchovné a vzdělávací činnosti
 • Nácvik sociálních dovedností
 • Cestování MHD
 • Nakupování
 • Práce s PC a iPadem
 • Společenské hry
 • Čtení
 • Aktivity na zahradě
Sport a pohyb
 • Zdravotní cvičení
 • Vířivá vana
 • Polohování
 • Kondiční chůze
 • Pohybové aktivity
 • Procházky
Společenský život
 • Každoroční zahradní slavnost
 • Mikulášská besídka
 • Vánoční besídka
 • Tříkrálová koleda
 • Masopustní maškary
 • Halloween
 • Oslava Dne dětí
 • Oslavy narozenin
 • Opékání buřtů u ohně na zahradě
 • Divadelní představení
 • Koncerty
 • Výlety do ZOO a botanické zahrady
 • Výlety zahradnického centra
 • Návštěva cukrárny
Fakultativní služby
 • Fyzioterapie dle Vojty
 • Bobath koncept
 • Léčebná jízda na koni – hipoterapie
 • Muzikoterapie – individuální a skupinová