Domov pro osoby se zdravotním postižením

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Posláním domova je podpora lidí s mentálním a kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra ve věkovém rozpětí od 3 do 65 let.

Snažíme se, aby se u nás klient cítil spokojeně. Podporujeme klienta v přirozené denní struktuře, která zahrnuje dopolední zaměstnání včetně péče o domácnost a odpolední volnočasové aktivity, koníčky a zájmy. Usilujeme o to, aby se o sebe dokázal co nejlépe postarat a měl dost příležitostí ke kontaktům s rodinou, kamarády a k navazování a udržování dalších vztahů.

Sociální služba je určena občanům hlavního města Prahy a poskytujeme ji celoročně v nepřetržitém provozu, na třech místech hlavního města Prahy v Horních Měcholupech, ve Vokovicích a na Žižkově. Domovy jsou rodinného typu, společným znakem je snaha o co nejlepší vzájemný soulad potřeb klientů.

Základní činnosti poskytujeme podle zákona 108/2006 Sb.

Domov Horní Měcholupy
poskytuje služby 5 lidem ve věku od 18 do 65 let.

Domov Vokovice
poskytuje služby 6 lidem ve věku od 18 do 65 let.

Domov Žižkov
poskytuje služby 4 dětem ve věku od 3 do 18 let.

Principy, přístupy a metody poskytování služby jsou podobné, domovy se liší věkovým rozpětím klientů a charakteristikou skupiny, které je služba určena (složením, věkem, mírou zdravotního postižení klientů).

Při práci s klientem vycházíme z konceptu Individuálního plánování zaměřeného na člověka, který respektuje jeho reálné osobní cíle, individuální potřeby podpory, přání a schopnosti. Zachováváme principy a zásady důstojného zacházení, zplnomocňování, nezávislosti, práva volby.

Sociální služba připomíná svou vybaveností a uspořádáním běžnou domácnost. Pokoje jsou většinou jednolůžkové a bezbariérové, snažíme se o zachování soukromí a intimity. Klienti si mohou svůj pokoj zařídit a vybavit podle přání.

Bohužel nemůžeme vyhovět zájemcům, jejichž zdravotní stav vyžaduje nepřetržitý zdravotní dohled, mají těžké poruchy chování nebo trpí závažným psychickým onemocněním.