Šestajovická 580/19, 198 00 Praha 9

Cílová skupina:
Lidé se středně těžkým a těžkým mentálním nebo kombinovaným postižením a lidé s poruchou autistického spektra ve věku od 15 do 40 let. Společenství klientů je z hlediska typů postižení velice pestré.

Kapacita:
Každý den od 6.30 do 17.00 můžeme poskytnout podporu až 32 klientům. Počet lidí s autismem se v průběhu týdne mění v závislosti na jejich schopnosti zvládnout pobyt konkrétní den v různorodé skupině.

Klientům poskytuje podporu zavedený a zkušený tým pracovníků v sociálních službách, sociální pracovnice, zdravotní sestra, logopedka, fyzioterapeuti, montessori terapeutka, speciální pedagožka a psycholožka.

Imobilní klienti, kteří potřebují velkou míru podpory, mají k dispozici místa na polohování a relaxaci, v každodenní péči usilujeme o jejich tělesný a psychický komfort. K přesunům na vozík používáme mechanické a kolejnicové zvedáky. Dostatek pracovníků v jednotlivých dílnách a při činnostech umožňuje maximální možné aktivní zapojení klienta. Všechny nabízené aktivity jsou otevřené pro všechny a klienti si je sami volí při individuálním plánování služby.

Klienti s větší mírou samostatnosti tráví den ve stacionáři aktivním zapojením do činností praktického života, aktivitami v pracovních dílnách, pohybem a začleňováním do přirozeného prostředí.

Kontakty na denní stacionář zde.