Šestajovická 580/19, 198 00 Praha 9

Cílová skupina:
Lidé se středně těžkým a těžkým mentálním nebo kombinovaným postižením a lidé s poruchou autistického spektra ve věku od 15 do 40 let. Společenství klientů je z hlediska typů postižení velice pestré.

Kapacita:
Každý den od 6.30 do 17.00 můžeme poskytnout podporu až 32 klientům. Počet lidí s autismem se v průběhu týdne mění v závislosti na jejich schopnosti zvládnout pobyt konkrétní den v různorodé skupině.

Klientům poskytuje podporu zavedený a zkušený tým pracovníků v sociálních službách, sociální pracovnice, zdravotní sestra, logopedka, fyzioterapeuti, montessori terapeutka, speciální pedagožka a psycholožka.

Imobilní klienti, kteří potřebují velkou míru podpory, mají k dispozici místa na polohování a relaxaci, v každodenní péči usilujeme o jejich tělesný a psychický komfort. K přesunům na vozík používáme mechanické a kolejnicové zvedáky. Dostatek pracovníků v jednotlivých dílnách a při činnostech umožňuje maximální možné aktivní zapojení klienta. Všechny nabízené aktivity jsou otevřené pro všechny a klienti si je sami volí při individuálním plánování služby.

Klienti s větší mírou samostatnosti tráví den ve stacionáři aktivním zapojením do činností praktického života, aktivitami v pracovních dílnách, pohybem a začleňováním do přirozeného prostředí.

Dílny
 • Montessori dílna
 • Výtvarná dílna
 • Keramická dílna
 • Práce se dřevem
 • Čtenářská dílna
 • Hudební dílna
 • Divadelní dílna
 • Rukodělné činnosti
Sporty
 • Zdravotní cvičení
 • Kondiční chůze
 • Sportovní aktivity
 • Sportovky – nácvik na SOH
 • Sportovní akce
Aktivizace, terapie
 • Individuální výchovné a vzdělávací činnosti
 • Bazální stimulace
 • Snoezelen
 • Rozvoj a podpora komunikace
 • Individuální práce s psychologem
 • Nácvik sociálních dovedností
 • Práce s PC, iPadem
 • Seznamování s kancelářskou technikou
 • Společenské hry
 • Zpívání s kytarou
 • Pečení, vaření
 • Nácvik domácích prací
 • Zahradničení
 • Kontakt se zvířetem
 • Vycházka
 • Ranní kruh
Společenský život
 • Kulturní akce
 • Nakupování, pošta
 • Společenský život ve stacionáři
Fakultativní činnosti
 • Fyzioterapie
 • Rehabilitace ve vířivé vaně
 • Plavání v Hloubětínském bazénu
 • Arteterapie
 • Hipoterapie