Dáváme rodinám podporu a naději

Hlavní město Praha prostřednictvím Dětského centra Paprsek pomáhá svým občanům v oblastech:

  • pobytových a ambulantních sociálních služeb, které využívají lidé s mentálním a kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra
  • náhradní rodinné péče formou komplexních služeb
  • poradenských a terapeutických služeb určených veřejnosti

Vznikli jsme v roce 1994 jako jedno z prvních zařízení pro klienty s mentálním a kombinovaným postižením. Nyní poskytujeme sociální služby 130 klientům v denním stacionáři, 15 klientům v domově a 120 klientům v odlehčovací službě na šesti místech Prahy, ostatní služby pravidelně využívá 1200 rodin ročně.

Snažíme se vytvářet atmosféru přijetí, otevřené komunikace a důstojnosti napříč službami a kultivovat pracovní týmy k lidskému a empatickému přístupu ke klientům a jejich rodinám.

 

Historie činnosti DC Paprsek

15. 1. 2024

rozšíření kapacity odlehčovací služby o 8 klientů v nové nástavbě na adrese Alžírská 1, Praha 6 – Vokovice

1. 1. 2024

změna názvů sociálních služeb podle místa poskytování

1. 8. 2022

rozšíření odlehčovací služby Grébovka o pobytovou formu poskytování

1. 10. 2021

otevření ambulantní odlehčovací služby Grébovka v Praze 10 pro 4 děti s postižením

1. 8. 2020

otevření Domova Jeseniova pro 4 děti s mentálním postižením v Praze 3

1. 1. 2018

chráněné bydlení Lahovice bylo převedeno pod DOZP Sulická

1. 1. 2017

chráněné bydlení Setkání přeregistrováno na DOZP pro 5 klientů

15. 8. 2016

ukončení činnosti denního stacionáře ve Středisku Setkání

1. 10. 2015

otevření pobytové služby Domov Červený vrch ve Vokovicích pro 8 osob s mentálním a kombinovaným postižením

5. 2. 2014

ve Středisku DAR se otevřely nové prostory Na Bělidle pro 4 dospělé klienty s PAS

15. 2. 2010

byl zahájen provoz střediska náhradní rodinné péče v nově vybudované nástavbě v areálu Střediska Hloubětín pod hlavičkou Rodinného centra Z. Matějčka

1. 4. 2009

součástí Paprsku se stalo chráněné bydlení pro 6 lidí s autismem v Lahovicích

1. 1. 2007

denní stacionář Střediska Setkání se stěhuje do pronajatých prostor v Parmské ulici a ukončuje činnost v Milánské ulici

24. 7. 2006

Paprsek získává pronájem dvou bytů na Veronském náměstí pro 4 dospělé klienty s postižením a zahajuje provoz chráněného bydlení

16. 9. 2005

Hlavní město Praha nově pověřilo odborné pracovníky Paprsku přípravami a odborným psychologickým posuzováním žadatelů o náhradní rodinnou péči

1. 4. 2005

rozšíření kapacity vybudováním dalších prostor v areálu Střediska Hloubětín na celkových 30 klientů s mentálním a kombinovaným postižením

1. 6. 2004

rehabilitační jesle provozované Pečovatelskou službou Prahy 6 se připojily jako denní stacionář DAR pro 24 dětí s kombinovaným postižením

1. 1. 2004

připojení denního stacionáře s 15 klienty s postižením a vybudování bytu pro 7 klientů domova Setkání v Milánské ulici

1. 1. 1996

připojení rehabilitačních jeslí a vznik denního stacionáře Prosek pro 20 dětí s kombinovaným postižením

1. 4. 1994

založení denního stacionáře Dětského centra Paprsek pro 20 dětí trpících různými formami a kombinacemi postižení v Hloubětíně