Dáváme rodinám podporu a naději

Hlavní město Praha prostřednictvím Dětského centra Paprsek pomáhá svým občanům v oblastech:

  • pobytových a ambulantních sociálních služeb, které využívají lidé s mentálním a kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra
  • náhradní rodinné péče formou komplexních služeb
  • poradenských a terapeutických služeb určených veřejnosti

Vznikli jsme v roce 1994 jako jedno z prvních zařízení pro klienty s mentálním a kombinovaným postižením. Nyní poskytujeme sociální služby 135 klientům v denním stacionáři a v domově na 5 místech Prahy, ostatní služby pravidelně využívá 1200 rodin ročně.

Snažíme se vytvářet atmosféru přijetí, otevřené komunikace a důstojnosti napříč službami a kultivovat pracovní týmy k lidskému a empatickému přístupu ke klientům a jejich rodinám.