Odlehčovací služba

Posláním odlehčovací služby DC Paprsek je ulevit pečujícím osobám v jejich náročné každodenní péči o děti a dospělé ve věku 3 – 45 let s mentálním a kombinovaným postižením a autismem.

Snažíme se, aby se pečující osoba či rodina přiblížila co nejvíce k běžnému způsobu života, načerpala nové síly, vyřídila si nezbytné záležitosti, mohla odjet na dovolenou nebo se věnovat sourozencům, zájmům jednotlivých členů nebo společným koníčkům. Je pro nás důležité, aby se klient cítil v prostředí služby bezpečně, měl dostatečnou nabídku podnětů a aktivit podle individuálních potřeb, ideálně včetně zachování běžného denního režimu. Vnímáme jako podstatnou součást služby, aby se klient postupně učil odpoutat od pečující osoby či rodiny a rodina od něj.

Odlehčovací služba je určena občanům hlavního města Prahy. Základní činnosti poskytujeme podle zákona 108/2006 Sb.

Odlehčovací služba Vršovice
Pro děti od 3 do 18 let
Denní kapacita 4 klienti 

Odlehčovací služba Vokovice
Pro klienty od 16 do 45 let
denní kapacita 8 klientů

Při práci s klientem respektujeme jeho individuální potřeby podpory, přání a schopnosti. Zachováváme principy a zásady důstojného zacházení, zplnomocňování, nezávislosti, práva volby. Využíváme pojetí bazální stimulace, bezpečného podávání stravy, zásad šetrné manipulace s klientem, polohování, masáže a speciální pomůcky.

Bohužel nemůžeme vyhovět zájemcům, jejichž zdravotní stav vyžaduje nepřetržitý zdravotní dohled.