Odlehčovací služba

Odlehčovací služba

Posláním odlehčovací služby DC Paprsek je ulevit pečujícím osobám v jejich náročné každodenní péči o děti ve věku 3 – 18 let s mentálním a kombinovaným postižením, umožnit jim načerpat nové síly, vyřídit si nezbytné záležitosti, případně vyřešit své zdravotní problémy.

Snažíme se, aby se pečující osoba či rodina přiblížila co nejvíce k běžnému způsobu života, mohla odjet na dovolenou, věnovat se sourozencům, zájmům jednotlivých členů nebo společným koníčkům. Je pro nás důležité, aby se dítě cítilo v prostředí služby bezpečně, mělo dostatečnou nabídku podnětů a aktivit podle individuálních potřeb, ideálně včetně zachování běžného denního režimu. Vnímáme jako podstatnou součást služby, aby se dítě postupně učilo odpoutat od pečující osoby či rodiny a rodina od něj.

Odlehčovací služba je určena občanům hlavního města Prahy a poskytujeme ji každý den v týdnu na adrese U Vršovického nádraží 30/30 v Praze 10.

Základní činnosti poskytujeme podle zákona 108/2006 Sb.

Denní kapacita pobytové i ambulantní odlehčovací služby jsou celkem 4 klienti. Po dohodě s koordinátorkou jsme schopni přijmout do denní kapacity 1 klienta s autismem, který s podporou zvládne pobyt v tříčlenné skupině a daném prostoru.

Při práci s klientem respektujeme jeho individuální potřeby podpory, přání a schopnosti. Zachováváme principy a zásady důstojného zacházení, zplnomocňování, nezávislosti, práva volby. Využíváme pojetí bazální stimulace, bezpečného podávání stravy, zásad šetrné manipulace s klientem, polohování, masáže a speciální pomůcky.

Klientům nabízíme aktivní denní program v upravených místnostech vybavených potřebnými kompenzačními a stimulačními pomůckami, včetně trávení volného času v nedalekém parku Grébovka.

Bohužel nemůžeme vyhovět zájemcům, jejichž zdravotní stav vyžaduje nepřetržitý zdravotní dohled.