Aktuálně probíhající přípravy žadatelů

ObsahDatumČas
Úvodní blok, Soc. práv. aspekty9-18 hod.
Závislosti, PPPD, Pediatrie9-18 hod.
Základní potřeby dítěte, Attachment,
Motorický vývoj dítěte, Rodina NRP
9-18 hod.
1. pomoc, Etnikum9-18 hod.
Psychologické aspekty A+P9-18 hod.
Nástavba – specifika pěstounské péče9-18 hod.
Rozsah a harmonogram přípravných kurzů

Následující přípravy žadatelů

ObsahDatumČas
Úvodní blok, Soc. práv. aspekty9-18 hod.
Závislosti, PPPD, Pediatrie9-18 hod.
Základní potřeby dítěte, Attachment,
Motorický vývoj dítěte, Rodina NRP
9-18 hod.
1. pomoc, Etnikum9-18 hod.
Psychologické aspekty A+P9-18 hod.
Nástavba – specifika pěstounské péče9-18 hod.
Rozsah a harmonogram přípravných kurzů