Důležité sdělení

OD 12. 3. 2020 OMEZENÍ NÁVŠTĚV V DC PAPRSEK

Vážení klienti, zákonní zástupci, opatrovníci a návštěvníci,

vzhledem k současné situaci v ČR se šířením koronaviru a na základě doporučení MPSV z preventivních důvodů omezujeme návštěvy v DC Paprsek pouze na dobu nezbytně nutnou (doprovod klienta do a ze stacionáře a návštěva blízké osoby v domově).

Denní stacionáře zůstávají pro klienty nadále otevřeny.

O změněn situace ohledně návštěv Vás budeme informovat na našich webových stránkách a Facebooku.

Děkujeme za pochopení a ohleduplnost k našim klientům.

Mgr. Ivana Hejlová

ředitelka DC Paprsek