Denní stacionář

Posláním sociální služby denního stacionáře Dětského centra Paprsek - Střediska Prosek je poskytnout mnohostrannou podporu dětem, mladým dospělým s postižením a jejich rodinám, a umožnit jim tak v co možná největší míře žít běžným způsobem života.

Naším cílem je poskytovat klientům odborně vedené služby, které odpovídají jejich potřebám a snažit se spolu s  klienty popř. také s jejich zástupci nacházet cesty a způsoby rozvíjení tak, aby mohli v rámci svých možností žít co nejšťastněji a naplnit své možnosti.

Cílovou skupinu tvoří děti a mladí dospělí s mentálním či kombinovaným postižením, s tělesným či zdravotním postižením, kteří jsou v souvislosti s životem s postižením ohroženi rizikem vzniku nepříznivé sociální situace či se již v této situaci nachází.

  1. děti ve věku od 2 do 18 let věku. Děti ve školním věku si plní povinnou školní docházku (např. v Mateřské škole speciální, Základní škole praktické a Základní škole speciální v Bártlově ulici, detašované pracoviště v  Litvínovské ulici – Praha 9).
  2. uživatelé od 18 do 35 let, kteří ukončili povinnou školní docházku a tvoří společenství mladých dospělých, pro které naše středisko poskytuje služby odpovídající jejich věkové skupině.

pozn. škola není součástí denního stacionáře

Kapacita denního stacionáře je 24 klientů, kteří jsou rozděleni do dvou skupin.
Provoz denního stacionáře je zajištěn od 7.00 do 17.00 hodin.

Předmět činnosti: Denní stacionář poskytuje týmovou péči sociálně – pečovatelskou, zdravotní a výchovně vzdělávací, doplněnou o odbornou péči psychologickou, logopedickou, speciálně-pedagogickou,  fyzioterapeutickou, sociální a terapii dle Montessori  v průběhu denního pobytu. Uživatelům sociální služby jsou nabízeny další volitelné aktivity.

 

 

Klienta považujeme za partnera našich pracovníků, proto společně s ním tvoříme individuální plán podpory, podle kterého pak koordinujeme naši spolupráci s klientem. V nabídce našich služeb je i canisterapie, muzikoterapie, výtvarná dílna, relaxační pobyt ve vířivé vaně, rozvíjení smyslového vnímání v "bílém pokoji", návštěvy solné jeskyně. Jednou ročně jezdíme na rehabilitační pobyt v přírodě. Rodiče mají možnost využít psychorelaxační cvičení.

Rodinám s dětmi se speciálními potřebami poskytujeme ambulantní poradenské služby v oblasti psychologie, fyzioterapie, speciální pedagogiky, logopedie, sociální práce a individuální speciálně pedagogickou terapii dle Marie Montessoriové a od nejranějšího věku dětí služby rané intervence.

 

Stránky v opravě

WEBOVÉ STRÁNKY DC Paprsek

prochází momentálně rekonstrukcí.

Děkujeme za trpělivost.

Výsledek obrázku pro oprava