DC Paprsek - komplexní péče o děti a mládež s postiženími

O nás

Dětské centrum Paprsek bylo založeno 1. 4. 1994 jako modelové zařízení komplexní péče o děti a mládež s mentálním a kombinovaným postižením a jejich rodiny.

Organizace poskytuje na území hlavního města Prahy sociální službu denní stacionář ve střediscích Hloubětín, Prosek a DAR a domov pro osoby se zdravotním postižením v domově Setkání a na Červeném vrchu.

Paprsek nabízí terapie a odborné poradenství v oblasti psychologie, logopedie, rehabilitace a pedagogiky podle M. Montessori a pořádá přípravné kurzy v rámci náhradní rodinné péče v Rodinném centru Zdeňka Matějčka v Hloubětíně.

Celková kapacita denních stacionářů je 87 klientů, v domově žije 12 klientů.

 

 

le-logo-de-facebook

 

Stránky v opravě

WEBOVÉ STRÁNKY DC Paprsek

prochází momentálně rekonstrukcí.

Děkujeme za trpělivost.

Výsledek obrázku pro oprava