Náhradní rodinná péče

Dětské centrum Paprsek - Rodinné centrum Zdeňka Matějčka spolupracuje s Magistrátem hlavního města Prahy. MHMP náhradní rodinnou péči zastřešuje, eviduje uchazeče a později žadatele o NRP, podílí se na přípravných kurzech. 

Náplní práce Rodinného centra je organizace kurzů NRP, vedení závěrečné části kurzů, psychologická péče o žadatele NRP (individuální konzultace, posuzování), intervence v rámci NRP, provázení rodin s přijatým dítětem, dětmi.

Cílem je efektní příprava žadatelů o NRP na přijetí dítěte do rodiny, informovanost žadatelů o problematice NRP, psychologické posouzení vhodnosti žadatelů.

 

 

Než budou naše stránky hotové, naleznete vše aktuální na:

 

facebook icon logo vector 400x400

 

 

 

Aktuality

O dalších termínech přípravných kurzů Vás budeme včas informovat. Těšíme se na spolupráci s Vámi.

budova3

Stránky v opravě

WEBOVÉ STRÁNKY DC Paprsek

prochází momentálně rekonstrukcí.

Děkujeme za trpělivost.

Výsledek obrázku pro oprava