Náhradní rodinná péče

Dětské centrum Paprsek - Rodinné centrum Zdeňka Matějčka spolupracuje s Magistrátem hlavního města Prahy. MHMP náhradní rodinnou péči zastřešuje, eviduje uchazeče a později žadatele o NRP, podílí se na přípravných kurzech. 

Cíle a poslání:

Rodinné centrum Zdeňka Matějčka poskytuje kompletní psychologickou péči pro rodinu jako celek a pro její jednotlivé členy s přednostním zaměřením na náhradní rodinu a rodičovství. Komplexně a odborně připravujeme budoucí pěstouny a osvojitele a umožňujeme jim získat patřičné vědomosti a dovednosti potřebné pro přijetí dítěte do své rodiny.

Náplní práce Rodinného centra je organizace kurzů NRP, vedení závěrečné části kurzů, psychologická péče o žadatele NRP (individuální konzultace, posuzování), intervence v rámci NRP, provázení rodin s přijatým dítětem, dětmi.

Kdo jsou naši klienti:

 • uchazeči o náhradní rodinnou péči
 • náhradní rodiče a jejich děti (biologické a přijaté)
 • děti přecházející s přechodné pěstounské péče do následné rodiny
 • širší rodina
 • biologická rodina
 • děti umístěné v ústavních zařízeních
 • rodiče, jejichž děti jsou umístěné v ústavních zařízeních
 • jakákoliv rodina nacházející se v situaci vyžadující radu, pomoc a podporu
  • rodiny, kde jsou narušené vztahy, vazby a komunikace mezi rodiči a dětmi
  • rodiny, které se ocitly v neočekávané tíživé či krizové situaci
  • rodiny, kde péči o dítě zajišťuje pouze jeden z rodičů    
 • děti s problémy pramenící z tíživé rodinné, školní a další situace
 • děti s vývojovými obtížemi

Veškeré služby jsou poskytovány v souladu se zákonem o sociálně-právní ochraně dětí 401/2012 Sb.

 

Než budou naše stránky hotové, naleznete vše aktuální na:

facebook icon logo vector 400x400

 

 

 

Aktuality

O dalších termínech přípravných kurzů Vás budeme včas informovat. Těšíme se na spolupráci s Vámi.

budova3