Rodinný přístup

Nepodařilo se vytvořit či simulovat vhodnější prostředí pro plný vývoj každého dítěte - tedy i dítěte s postižením, než je fungující rodina. Rodinný přístup vnáší do problematiky hledisko psychologické ekologie. Život s postiženým dítětem představuje ovšem pro rodinu a její jednotlivé členy mimořádnou zátěž a činí ji v mnoha ohledech snadněji zranitelnou a ohroženou. Snažíme se proto pomoci nejen při zvládání faktických problémů vyplývajících z postižení dítěte, ale též podpořit rodinu a její členy, popř. další pro dítě klíčové osoby psychoterapeuticky v jejich postojích, prožívání a vztazích. Rodiče jsou v jistém smyslu členy týmu pracovníků o dítě pečujících, a to s výsadním postavením, spolupráce s nimi má partnerský charakter. Cennou pomocí pro zařízení a projevem pozitivní tvůrčí aktivity rodičů jsou občanská sdružení rodičů a přátel dětí navštěvujících centrum.