O nás

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ

Od pondělí 16. 3. je usnesením vlády České republiky UZAVŘEN denní stacionář DC Paprsek.

V DOZP platí zákaz návštěv.

Obě nařízení mají účinnost až do odvolání.  

Mgr. Ivana Hejlová

 

 

 

 

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ

OD 12. 3. 2020 OMEZENÍ NÁVŠTĚV V DC PAPRSEK

Vážení klienti, zákonní zástupci, opatrovníci a návštěvníci,

vzhledem k současné situaci v ČR se šířením koronaviru a na základě doporučení MPSV z preventivních důvodů omezujeme návštěvy v DC Paprsek pouze na dobu nezbytně nutnou (doprovod klienta do a ze stacionáře a návštěva blízké osoby v domově).

Denní stacionáře zůstávají pro klienty nadále otevřeny.

O změněn situace ohledně návštěv Vás budeme informovat na našich webových stránkách a Facebooku.

Děkujeme za pochopení a ohleduplnost k našim klientům.

                                                                                  

Mgr. Ivana Hejlová

ředitelka DC Paprsek

 

 

 

 

 

Dětské centrum Paprsek bylo založeno 1. 4. 1994 jako modelové zařízení komplexní péče o děti a mládež s mentálním a kombinovaným postižením a jejich rodiny.

Organizace poskytuje na území hlavního města Prahy sociální službu denní stacionář ve střediscích Hloubětín, Prosek a DAR a domov pro osoby se zdravotním postižením v domově Setkání a na Červeném vrchu.

Paprsek nabízí terapie a odborné poradenství v oblasti psychologie, logopedie, rehabilitace a pedagogiky podle M. Montessori a pořádá přípravné kurzy v rámci náhradní rodinné péče v Rodinném centru Zdeňka Matějčka v Hloubětíně.

Celková kapacita denních stacionářů je 87 klientů, v domově žije 12 klientů.

 

 

le-logo-de-facebook