Kontinuita

Časná diagnostika a intervence jsou spjaty i se spoluzodpovědností za další vývoj dítěte. U některých dětí se díky komplexní intenzitní pomoci daří speciální péči ukončit a dítě uschopnit k sociálnímu a vzdělávacímu začlenění (jak naše zkušenost ukazuje, leckdy proti obecnému očekávání). U řady dětí je péče nutné rozvržena na dlouhé časové období přesahující hranice dětství. Komplexní péče začíná v útlém věku a podle okolností provází jedince až do dospělosti a dál, aby byly trvale naplňovány jeho základní i speciální potřeby.