Komplexnost, interdisciplinarita, celostní přístup

Problematiku pomoci postiženým dětem nevyřeší jen jediný odbor či jediný resort. Je nutné, aby se v této oblasti spojovaly síly. Pomoc poskytovaná komplexně a pokud možno v jednom zařízení je účinnější než souhrn pomoci zajišťované odborníky různých profesí na rozličných pracovištích. Dítě s postižením je chápáno jako osoba, která si zaslouží plný respekt a pomoc. V zařízení nového typu se ti, kdo pomáhají, soustřeďují kolem dítěte a jeho rodiny. Úzce tu spolupracují i pracovníci různých resortů: sociální péče, zdravotnictví a školství. Těmto dětem se speciálními výchovnými potřebami, jež donedávna byly nesprávně označovány jako "nevzdělatelné" popř. " nevychovatelné", je na detašovaném pracovišti speciální školy přímo v našich zařízeních poskytována speciálně pedagogická péče. (je na přípravném stupni pomocné školy, ve třídách pomocné školy a v rehabilitačních třídách, jež se nedávno i na základě našich pozitivních zkušeností získaných v rámci experimentů staly součástí systému speciálního školství).