Integrace

Dáváme přednost denní péči, při níž základním životním prostředím dítěte je rodina (dítě je tedy integrováno v rodině). Zařízení pro jedince s postižením má mít "lidské", "rodinné" dimenze. Má být založeno na malém společenství umožňujícím intimitu. Vnitřní členění a styl práce by se měl co nejvíce sbližovat s běžným okolním světem. Zařízení je tomuto světu otevřeno, tvoří jeho součást, je zasazeno doprostřed obce. Je místem vzájemných setkání a solidarity osob s postižením i bez postižení. Pracovníci DC Paprsek stimulují a podporují takové řešení životních situací dítěte, jež mu umožňují sociální a vzdělávací integraci v souladu s jeho zájmem a přáními jeho i rodičů. Naší filozofií je blízká síť malých domů (středisek) sžitých s občanskou komunitou blízkého okolí spíše než představa velkého, centrálního, nediferencovaného zařízení. Takto je možno být v kontaktu a spolupracovat i s iniciativami (sdruženími, atd.) v oblasti péče o osoby s postižením v dané části města a propojovat tak služby městské a další v jednu funkční síť, kde pracovníci DC Paprsek poskytují podle potřeby i odbornou pomoc a konzultace, což je ostatně již osvědčená praxe.