Časná diagnostika a intervence

Je prokázáno, že čím dříve se podaří vývojové problémy a poruchy odhalit a čím časněji nastoupí nezbytná pomoc dítěti a rodině, tím větší je naděje na jejich zmírnění a pozitivní ovlivnění. Některým následkům lze tak preventivně i předcházet. Rodině se tak nabízí všestranná pomoc, která se podle okolností poskytuje přímo v rodině už od prvých dnů života postiženého dítěte.