výběrové řízení 201610/1

 

Výzva k podání nabídky – veřejná zakázka malého rozsahu

Toto zadávací řízení není, v souladu s ustanovením §18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb.,  o veřejných zakázkách, zadávacím řízením ve smyslu tohoto zákona.

Předokenní rolety ve středisku Prosek

viz. příloha

Popis - položkový rozpočet.docx

Výzva.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oprava kočárkárny v DC Paprsek, Bílinská 517, Praha 9 - Prosek

viz. příloha

slepý rozpočet.xls

PAPRSEK_2016_kočárkárna.pdf

TZP_PAPRSEK_kočárkárna_161016.doc

Výzva.pdf

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Projekční činnost malých rozsahů

viz. příloha

Výzva.pdf

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oprava podlahové krytiny.

viz. příloha

- Oprava podlahové krytiny.pdf

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vakový zvedák.

viz. příloha

- Zvedák.pdf

 

 

 

 

Stránky v opravě

WEBOVÉ STRÁNKY DC Paprsek

prochází momentálně rekonstrukcí.

Děkujeme za trpělivost.

Výsledek obrázku pro oprava