výběrová řízení 2017

 

Výzva k podání nabídky – veřejná zakázka malého rozsahu

Toto zadávací řízení není, v souladu s ustanovením §18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb.,  o veřejných zakázkách, zadávacím řízením ve smyslu tohoto zákona.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránky v opravě

WEBOVÉ STRÁNKY DC Paprsek

prochází momentálně rekonstrukcí.

Děkujeme za trpělivost.

Výsledek obrázku pro oprava