Dobrovolnictví v DC Paprsek

Co je dobrovolnictví?

Dobrovolníkem je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí. Dobrovolnictví vychází z ochoty angažovat se svobodně a podle svého přesvědčení, ať již pro druhé nebo pro určité změny ve společnosti. Dobrovolnictví má nejrůznější podoby, napomáhá konkrétním potřebným lidem v různorodých oblastech, přináší vítanou pomoc organizacím tam, kde není možné nebo vhodné zajišťovat potřebné aktivity jinak. Na druhou stranu mnoha lidem (dobrovolníkům) umožňují kvalitní dobrovolnické programy najít smysluplnou činnost, umožňují lidem naplňovat potřebu pomáhat. Nezřídka dobrovolník nalézá při dobrovolnické činnosti nové přátele, získává nové zkušenosti, dovednosti, kontakty atd.

Kdo se může stát dobrovolníkem?

Dobrovolníkem se může stát prakticky kdokoliv, kdo má ochotu pomoci a má chuť nabídnout druhým svůj čas, dovednosti, um. Dobrovolníkem se může stát v podstatě každý člověk starší 15 let. Za dobrovolnickou činnost nedostává sice finanční odměnu, ale často nedocenitelný dobrý pocit z pomoci ostatním. Dobrovolná činnost přináší nové zkušenosti, pocit užitečnosti, nové kontakty, nezřídka i nová přátelství. Člověka vedou k dobrovolnictví v drtivé většině důvody morální - potřeba pomoci druhému, ať již přímo, nebo nepřímo. Dobrovolníky mohou být mladí lidé, dospělí, senioři, ale například i lidé se zdravotním postižením. Dobrovolník může vykonávat činnost v oboru blízkém jeho profesi i v oboru úplně odlišném od jeho profese.

Kde a jak může dobrovolník pomoci?

Záleží jen na dobrovolníkovi, jaké z našich středisek a činností si vybere, a zda se chce zúčastnit pouze jednorázové činnosti, nebo chce být dlouhodobě součástí našeho týmu. Jednotlivá střediska (viz. výše) nabízí různorodé služby pro různé cílové a věkové skupiny klientů, od toho se pak odvíjí i činnosti, které dobrovolník může vykonávat. Dobrovolníci mají možnost pracovat a trávit čas přímo s našimi klienty, nebo se zapojit jinou formou pomoci dle svých možností a schopností. 

Jak se stát dobrovolníkem?

Nejprve si pokuste odpovědět na následující otázky, které by Vám měly ulehčit rozhodování, kde a komu chcete jako dobrovolník pomoci:

  • Proč se chci stát dobrovolníkem a co od této činnosti očekávám?
  • Kolik času mohu dobrovolné činnosti věnovat?
  • Chci se účastnit dlouhodobých, krátkodobých nebo jednorázových činností?
  • Mám nějaké speciální dovednosti schopnosti nebo zkušenosti, které bych při dobrovolné pomoci mohl/a využít?
  • Jaká oblast dobrovolnické činnosti mě zajímá?

Z dobrovolnické služby také plyne celá řada práv a povinností, jejich výčet můžete najít např. zde v kodexu dobrovolníka.

Pokud se skutečně rozhodnete stát se dobrovolníkem, jste starší 15 let a máte čistý trestní rejstříkkontaktujte kooordinátora dobrovolníků, který eviduje dobrovolníky a zájemce o dobrovolnickou činnost a zprostředkovává prvotní kontakt mezi jednotlivými středisky a dobrovolníkem. Koordinátor si s Vámi sjedná osobní schůzku, kde Vás seznámí s možnostmi dobrovolnictví v DC Paprsek a dalšími detaily spolupráce. 

Kontakt na koordinátora dobrovolníků:

sociální pracovnice na jednotlivých střediscích