Chráněné bydlení

 Posláním chráněného bydlení Střediska Setkání je umožnit dospělým lidem s postižením žít v přirozených podmínkách a poskytovat jim potřebnou podporu k samostatnému bydlení a začleňování do společnosti.

Cílovou skupinu tvoří dospělí klienti s mentálním, zdravotním či kombinovaným postižením, kteří pro své speciální potřeby nemohou bydlet samostatně bez podpory asistenta.

Provoz zařízení je nepřetržitý.

Chráněné bydlení je poskytováno ve dvou bezbariérových dvoupokojových bytech.

Kapacita zařízení je pro 4 klienty.

Kdy jsme nuceni žadatele odmítnout :

  • pokud je kapacita chráněného bydlení naplněna
  • pokud má žadatel výrazné agresivní projevy
  • pokud zdravotní stav žadatele vyžaduje takovou zdravotní a personální péči, kterou nejsme schopni v našich podmínkách zajistit

Do chráněného bydlení jsou přijímáni dospělí lidé s postižením, kteří se rozhodli   osamostatnit se tak, jako jejich vrstevníci, tj. vést relativně samostatný život nezávislý na rodičích. K tomu však potřebují vzhledem ke svému handicapu odpovídající pomoc pracovníků chráněného bydlení.

Pracovní tým chráněného bydlení je složen z pracovníků v sociálních službách, zdravotní sestry, psycholožky, speciální pedagožky – logopedky, fyzioterapeutů, montessori terapeutky a sociální pracovnice.

Klienti chráněného bydlení Střediska Setkání mají právo využívat všech fakultativních (volitelných) služeb denního stacionáře Střediska Setkání.

Klientům pomůžeme formulovat cíle, kterých chtějí dosáhnout, a společně vypracujeme individuální plán podpory, který je pravidelně vyhodnocován. Vždy se jedná o diskusi mezi klientem a pracovním týmem, popřípadě opatrovníkem.

 

Stránky v opravě

WEBOVÉ STRÁNKY DC Paprsek

prochází momentálně rekonstrukcí.

Děkujeme za trpělivost.

Výsledek obrázku pro oprava