Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP)

Našim cílem je, aby klienti žili spokojeně, s potřebnou mírou podpory, v samostatném bydlení. Usilujeme o to, aby zvládli odpoutání od rodiny a přitom s jejími členy udržovali přirozený kontakt. Snažíme se, aby měli dostatek příležitostí vytvářet a udržovat další společenské vazby. Podporujeme je ve zvyšování osobních kompetencí potřebných pro zvládnutí péče o sebe sama a svou domácnost. Pomáháme jim, aby svůj den prožívali aktivně, smysluplně a v co největší tělesné a duševní pohodě.

Cílovou skupinu tvoří dospělí lidé s mentálním a kombinovaným postižením, kteří pro své speciální potřeby nemohou bydlet samostatně bez podpory asistenta.

DOZP je poskytováno ve dvou bezbariérových dvoupokojových bytech. Provoz zařízení je nepřetržitý.

Kapacita zařízení je pro 5 klientů.

Pracovní tým domova je složen z pracovníků v sociálních službách, psycholožky a sociální pracovnice.

Kdy jsme nuceni žadatele odmítnout:

    - pokud je kapacita domova naplněna

    - pokud má žadatel výrazné agresivní projevy

    - pokud zdravotní stav žadatele vyžaduje takovou zdravotní a personální péči, kterou nejsme schopni v našich podmínkách zajistit