Nabídka služeb

V rámci služby denního stacionáře poskytujeme uživatelům tyto činnosti:

Základní činnosti:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • poskytnutí stravy
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • pomoc při uplatňování práva oprávněných zájmů
  • bazální stimulace
  • individuální práce s uživatelem

Fakultativní (volené) činnosti hrazené uživatelem:

Fakultativní (volené) činnosti nehrazené uživatelem:

 

 

Stránky v opravě

WEBOVÉ STRÁNKY DC Paprsek

prochází momentálně rekonstrukcí.

Děkujeme za trpělivost.

Výsledek obrázku pro oprava