banner_setkani

Nabídka služeb

V rámci služby DOZP poskytujeme uživatelům tyto činnosti:

Základní činnosti:

 • Ubytování

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • Poskytnutí stravy, případně pomoc při zajištění stravy

 • Vzdělávací a aktivizační činnosti

 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

 • Sociálně terapeutické činnosti

 • Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů

 • Pomoc při obstarávání osobních potřeb a záležitostí

 • Pomoc při rozvíjení pracovních návyků

 • Individuální práce s pracovnicí v přímé práci s uživatelem dle Individuálního plánu podpory: např. polohování, podpora sebeobsluhy, podpora orientace v denním režimu, podpora výběru činností při volné hře, rozvoj jemné motoriky

 • Posilování vzájemného kontaktu s pracovníky i s ostatními uživateli za využití alternativních postupů komunikace

 • Pomoc při řešení a zvládání krizových situací

 • Pomoc při využívání veřejně dostupných služeb

 • Vedení ke zodpovědnosti za své chování a jednání