Výtvarná dílna a keramika

V DC Paprsek se výtvarné dílně věnujeme 1x týdně po dobu cca 45-60 minut. Děti se seznamují s různými výtvarnými  materiály a výtvarnými technikami. Nejčastěji malujeme prstovými barvami, ale využíváme i vodové barvy,barevné tuše, pastelky, barvy na hedvábí apod. Z materiálů využíváme nejvíce různé druhy papírů (barevné, krepové i průklepové papíry, kartón, vlnitou lepenku), sádru, textil, polystyren, přírodniny atd. Vyrábíme plošné i trojrozměrné výrobky.

Samostatnou kapitolou je pak práce s keramickou hlínou, kdy děti poznávají vlastnosti dalšího výtvarného materiálu.

Výtvarné techniky jsou voleny s ohledem na manuální možnosti dětí. S každým dítětem pracuje jeho individuálním tempem asistentka a přiměřeně jej vede a pomáhá mu.

Veškerá činnost je zaměřená na rozvoj jemné motoriky dětí a stimulaci jejich smyslů. Přizpůsobujeme se momentální kondici jednotlivých dětí.

Vytvarna_dilna_Prosek_1_2014

 

 

Vytvarna_dilna_prosek_2_2014