Terapie dle Marie Montessori

Marie Montessoriová byla italská lékařka a pedagožka, která vyvinula revoluční a alternativní pedagogicko-psychologickou teorii vývoje dítěte a didaktický materiál pro podporu vývoje dítěte.

Terapie Marie Montessoriové je orientována an dítě, zohledňuje jeho potřeby a požadavky, pomáhá při osvojování základních dovedností a vede k abstraktnímu myšlení. Na základě jejího učení byla vyvinuta individuální terapie dle Marie Montessoriové.

Co nabízí terapie dle Marie Montessoriové prostřednictvím práce s didaktickými pomůckami?

 1. nácvik pracovního a učebního chování
 2. přípravu na školní docházku (trivium)
 3. rozvoj smyslů
 4. rozvoj praktických dovedností dítěte
 5. zmírnění poruch chování
 6. zmírnění poruch učení
 7. zdokonalení jemné motoriky
 8. zdokonalení grafomotoriky
 9. stimulaci řeči, obohacení slovní zásoby
 10. podporu nezávislosti dítěte
 11. budování sebedůvěry a sebeúcty dítěte

Komu je určena montessoriovská terapie?

 1. dětem s kombinovaným postižením
 2. dětem s poruchami učení
 3. "zdravým dětem" - příprava na školní docházku
 4. dětem, které mají být integrovány do MŠ, ZŠ

Naše montessori terapeutka: PhDr. Renáta Lepová, Ph.D.,

tel.: 286 886 479, email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript