Fyzioterapie

Co je to fyzioterapie?

Fyzioterapie neboli rehabilitace je obor, který se zabývá léčbou poruch pohybového aparátu. Cílem fyzioterapie je aktivace vrozených pohybových schopností člověka.
Rehabilitace obsahuje dvě základní složky: léčebnou tělesnou výchovu a fyzikální terapii.
V našem středisku se v rámci fyzioterapeutické péče věnujeme klientům, jejichž pohybová porucha je způsobena neurologickým onemocněním.
Pracuje zde jedna fyzioterapeutka, která na základě doporučení lékaře a dohody s rodiči poskytuje individuální nebo skupinovou terapii.

Jak fyzioterapeutická péče pomáhá?

Ve středisku Prosek využíváme v rámci individuální léčebné tělesné výchovy Vojtovu metodu reflexní lokomoce.
Aktivuje se ze tří základních poloh - z polohy na břiše, na zádech a na boku. K aktivaci pohybových vzorů máme k dispozici deset zón na trupu, horních a dolních končetinách. Kombinací různých zón a změnami tlaku a tahu jsou aktivovány komplexy, které nazýváme reflexní plazení a reflexní otáčenÍ. Je vhodná k terapii kojenců, dětí i dospělých. Využívá se jako základ fyzioterapie pacientů s dětskou mozkovou obrnou , periferními parézami horních a dolních končetin, s poruchami zakřivení páteře (skolioza). Z části navrací základní pohybové vzory. Terapie ovlivňuje nervová spojení na nejrůznějších tělesných úrovních, od kosterního svalstva až k vnitřním orgánům, od nejjednodušších řídících složek CNS až ke složitějším mozkovým funkcím.

V rámci skupinové léčebné tělesné výchovy motivujeme klienty k aktivnímu pohybu a k rozvoji pohybových dovedností a koordinace. Využíváme při ní rytmického hudebního doprovodu, náčiní (míče, obruče, lano,kuželky nářadí (lavička, švédská bedna,žebřiny , žíněnky).
Smyslem skupinové terapie je navození dobré nálady, adaptace na řízenou činnost a respektování pravidel.Tyto dovednosti jsou potřebné v běžném životě každého jedince.

V rámci fyzikální terapie poskytujeme 1x týdně relaxaci ve vířivé vaně. Teplá voda působí příznivě na centrální nervový systém, uvolňuje spasmy, zlepšuje prokrvení organismu.Vířivý pohyb vody zlepšuje peristaltiku střevní a motivuje k aktivnímu pohybu.

Plavání a výuka plaveckých dovedností probíhá v případě zájmu jednou týdně v plaveckém bazénu v Hloubětíně. Pro začátečníky máme k dispozici bazén pro neplavce,
kde se nejprve klienti seznámí s vodou formou her. Využíváme pomůcky pro výuku plavání (deska, bederní pás). V další fázi se zaměřujeme na výuku jednotlivých plaveckých stylů. Plavání zlepšuje kondici, umožňuje zlepšení spontánní pohyblivosti vlivem nadlehčovacího účinku vody a zvyšuje psychickou odolnost jedince.

Naši fyzioterapeuti:  Antonio Alessio Caggiano