Úhrada za služby

Výše úhrady a způsob jejího placení

1. Uživatel platití úhradu za ubytování v částce 167,- Kč denně.

2. Úhrada za stravu za jeden den:

- snídaně        26,- Kč

- svačina        11,- Kč

- oběd             59,- Kč

- svačina        12,- Kč

- večeře          42,- Kč

Celkem za stravu: 150

3. Za sjednané úkony sociální péče ve výši přiznaného příspěvku na péči.

4. Úhrada za ubytování se při nepřítomnosti uživatele nevrací.

5. Částka za stravu se vrací v plné výši za každý celý den neodebrané stravy, např. při pobytu uživatele mimo péči zařízení. Příspěvek na péči se vrací v plné výši za každý celý den při pobytu uživatele mimo péči zařízení. Úhrada za jeden celý den se rozumí 1/30 měsíční úhrady.

 

Stránky v opravě

WEBOVÉ STRÁNKY DC Paprsek

prochází momentálně rekonstrukcí.

Děkujeme za trpělivost.

Výsledek obrázku pro oprava