Nabídky služeb

 

Základní činnosti poskytované klientům domova Červený vrch:

  1. pomoc při zajištění stravy,
  2. poskytnutí ubytování,
  3. podporu při zajištění chodu domácnosti,
  4. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
  5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  6. sociálně terapeutické činnosti,
  7. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí