Chráněné bydlení

Poslání a cíle:

Středisko Lahovice - Domeček - domov pro dospělé občany s nízkofunkčním autismem vznikl z iniciativy rodičů , kteří cítili akutní potřebu vytvořit pro své dospělé děti domov, který by se blížil běžnému způsobu života s přihlédnutím k individuálním potřebám, schopnostem, možnostem a prioritám uživatelů. Projekt vypracovala dvě občanská sdružení Blahoslavení  a Autistik, která projekt uskutečnila s pomocí magistrátu Hlavního města Prahy. Magistrát projevil nevšední pochopení pro potřeby občanů s autismem a přidělil k realizaci projektu vilu s velkou zahradou v klidném prostředí Lahoviček.

Naším cílem je rozvíjení soběstačnosti, sebevědomí a sociálních návyků tak, aby se naši uživatelé co nejvíce začlenili do společnosti a neustále se zvyšovala kvalita jejich života. Odborný výchovně vzdělávací, terapeutický, aktivizační a léčebně zdravotní program je uskutečňován s týmem odborníků (pedagogové, sociální pracovnice, rehabilitační sestra) a pracovníky přímé péče.

Cílovou skupinou  jsou občané s autismem starší osmnácti let se středně těžkou formou autismu. Služby nemůžeme poskytovat mladším zájemcům, občanům s Aspergerovým syndromem a občanům s autismem s agresivitou, lidem s kombinovaným postižením (tělesný handicap, těžší forma mentální retardace).

Kapacita Domečku je 6 klientů a je v současné době naplněna. Zájemci se mohou obrátit dopisem na vedení Domečku. Jejich žádost bude uložena do pořadníku a v případě uvolnění dalšího místa budou kontaktováni.

Provoz je celoroční.

Odborný garant vzdělávacích programů: Občanské sdružení AUTISTIK

Supervize:  PhDr. Olga Opekarová, PhD,

                    Mgr. Libuše Kubová

Patronát nad Domečkem převzala poslankyně Lenka Kohoutová, předsedkyně Podvýboru pro osoby se zdravotním postižením a sociálně potřebné

 


 

Stránky v opravě

WEBOVÉ STRÁNKY DC Paprsek

prochází momentálně rekonstrukcí.

Děkujeme za trpělivost.

Výsledek obrázku pro oprava