Úhrada za služby

Úhrada za sociální služby poskytované v denním stacionáři Střediska Hloubětín

Úhrada ambulantních služeb ve Středisku Hloubětín