Terapie podle Marie Montessori

"Cesta na níž se slabí stávají silnějšími, je táž, jako cesta, na níž se silní zdokonalují."

Marie Montessoriová

 

Italská lékařka a pedagožka Marie Montessori vytvořila v první polovině 20.století ucelený systém na podporu vývoje dítěte ve všech jeho oblastech, který se ukázal být zvláště vhodným při práci s dětmi s postižením. Vytvořila k tomu účelu promyšlenou sestavu didaktických pomůcek z ušlechtilého, povětšinou přírodního materiálu. Montessoriovská terapie staví dítě do středu výchovného snažení a zohledňuje jeho potřeby a požadavky. Při terapii s didaktickým materiálem získává jedinec nové dovednosti, znalosti a zkušenosti.
Montessoriovská terapie jako metoda podpory vývoje dítěte je ve Středisku Hloubětín určena dětem a mladým dospělým s kombinovaným postižením a zpravidla tvoří součást Dohody o individuálním plánu poskytování služeb.

Jak montessoriovská terapie pomáhá?

Montessoriovská terapie umožňuje nácvik pracovního a učebního chování dítěte či mladého dospělého strukturalizací pracovního místa (vždy stejný řád) a danými postupy práce s pomůckami.
Montessoriovský materiál poskytuje dítěti výuku trivia, pomocí speciálních cvičení je možné rozvíjet a stimulovat smysly, získávat praktické dovednosti a zkušenosti (péče o vlastní osobu, péče o domácnost), zdokonalovat jemnou motoriku.
Didaktický materiál jedince stimuluje a motivuje, tato motivace spolu s vnější podporou terapeutky a rodičů vede k budování sebedůvěry a sebeúcty dítěte.

Ve Středisku Hloubětín je terapie dle Marie Montessori poskytována i ambulantním klientům.

PhDr. Michaela Brandová, psycholožka, montessori terapeutka, tel: 281 866 654