Psychologie

Psychologie je zjednodušeně řečeno věda o duši. Zkoumá psychické procesy a funkce – vnímání, myšlení, cítění, strukturu „psychického aparátu“ zabývá se měřením vlastností jako inteligence, dominance apod. ( Říčan, 2004). Pokud se zaměřuje např. na životní etapy nebo obecné charakteristiky určitého období (např. dětství nebo dospívání) mluvíme o vývojové psychologii, je-li v centru pozornosti výzkum, experiment hovoří se o experimentální psychologii, člení se tedy podle toho, kterou oblastí se zabývá.

Psychologická péče ve Středisku Hloubětín spočívá v napomáhání rodinám a jejich dětem či mladým dospělým s kombinovaným postižením při zvládání obtížného životního úkolu.

Psycholog provází dítě a jeho rodinu v průběhu celého jeho docházení do denního stacionáře, a to někdy i řadu let a jeho úkolem je nejen „být k dispozici“, ale zejména hledat nejvhodnější cesty pro využití potenciálu dítěte v souladu s jeho potřebami a pocitem spokojenosti.

Psychologové Střediska Hloubětín:

PhDr. Jaroslav Šturma, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Mgr. Naďa Šolaja, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Psychologická péče a uživatel

Uživateli sociální služby denní stacionář v DC Paprsek - Středisku Hloubětín jsou lidé s mentálním nebo kombinovaným postižením. Každý z nich je individualitou, což vytváří velkou různorodost, jinakost a bohatost projevů chování, osobitých odlišností a tedy i nároků. Podle konkrétních specifických potřeb přistupujeme ve spolupráci s odborníky jiných oborů, zastoupených v týmu Střediska Hloubětín k volbě vhodných metod působení na uživatele.

Využíváme především metody stimulace psychomotorického a sociálního vývoje, modifikace chování, nácviku konkrétních potřebných dovedností, stimulace smyslů, pracujeme s  učením nápodobou, opakování pro upevnění nacvičovaného, strukturování činností, obměňujeme formy podpory při tréninku dovedností. Podporujeme rozvoj řeči a komunikace vůbec tradičními i alternativními formami (viz logopedická péče).

Ve spolupráci se sdružením APLA vytváříme program a strukturované činnosti pro uživatele s poruchami autistického spektra.

Velmi podstatnou součástí psychologické péče je sledování spokojenosti a pozitivního emočního vyladění uživatele, případné řešení akutních afektivních stavů, dlouhodobější nespokojenosti či potíží v chování. Efektivní působení a řešení je možné jen ve spolupráci s pracovníky v přímé péči – tzv. klíčovými pracovníky, kteří jsou denně v nejtěsnějším kontaktu s uživateli.

Psychologická péče a rodina uživatele

Rodina uživatele a její jednotliví členové i rodina uživatele jako celek mohou využít nabídky psychologických služeb Střediska Hloubětín – psychologického poradenství a diagnostiky zejména dětí předškolního a školního věku, individuální terapie, rodinné terapie, nedirektivní terapie hrou, relaxace a nácviku autogenního tréninku.

Potřebám a požadavkům rodin našich uživatelů vždy přednostně vyhovíme v co nejkratším termínu.

Psychologické služby Střediska Hloubětín využívají také ambulantní klienti po individuální (osobní, telefonické, e-mailové) dohodě s psychologem, tyto služby jsou zpoplatněny podle úhrady za ambulantní služby.

 

Psychologové Střediska Hloubětín:

PhDr. Jaroslav Šturma, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Mgr. Naďa Šolaja, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

PhDr. Michaela Brandová, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript