Plavání

Plavání a výuka plaveckých dovedností probíhá jednou týdně v plaveckém bazénu v Hloubětíně. Pro začátečníky máme k dispozici bazén pro neplavce, kde se nejprve klienti seznámí s vodou formou her. Využíváme pomůcky pro výuku plavání ( deska, bederní pás). V další fázi se zaměřujeme na výuku jednotlivých plaveckých stylů.

Plavání zlepšuje kondici, umožňuje zlepšení spontánní pohyblivosti vlivem nadlehčovacího účinku vody a zvyšuje psychickou odolnost jedince.

Každoročně pořádáme Vánoční závody v bazénu v Čelákovicích a pravidelně se účastníme plavecko-běžeckého poháru pod záštitou magistrátu Hl.m. Prahy.

 

12-Resizer-750