Nabídka služeb

V rámci služby denního stacionáře poskytujeme uživatelům všestrannou mezioborovou podporu.

Základní činnosti:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • poskytnutí stravy
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (dřevařská a zahradnická dílna, rukodělné práce, taneční a pohybová dílna, divadelní dílna, práce s IPAD, PC)
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
  • sociálně terapeutické činnosti (trénink sociálních dovedností)
  • pomoc při uplatňování práva oprávněných zájmů
  • bazální stimulace (ranní kruh podle Kielina, polohování)
  • individuální práce s uživatelem
  • základní sociální poradenství

Fakultativní činnosti: