Muzikoterapie

Muzikoterapie

Muzikoterapie:

Muzikoterapie je samostatný a svébytný obor, kde je využíváno zvuku a hudby primárně k terapeutickým účelům. Vše se odehrává na pozadí vztahu terapeuta a klienta za součinnosti společné hudby.

Muzikoterapeut v našem zařízení pracuje na základě Podpůrné vývojové muzikoterapie (SDMT), což je cíleně řízený proces interakce a intervence, který využívá zvuku a hudby v rámci terapeutického vztahu a vede k obnovení, zachování, rozvoji a udržení mentálního, fyzického a emocionálního zdraví. Hlavním cílem takto koncipované muzikoterapie je podpora možného vývoje a snaha o zlepšení kvality života klientů, kterým se muzikoterapie dostává. SDMT je součástí komprehensivní rehabilitační péče o klienta a je vykonávána individuální a skupinovou formou.

Skupinová muzikoterapie:

Přináší možnost společného hudebního prožitku klientů. Je opřena o vzájemnou interakci při společném muzicírování. Hlavní cíl je zlepšení kognitivních schopností, motorických dovedností, uvolnění od zátěže, podpora verbální a nonverbální komunikace, rozvoj hudebních dovedností a samozřejmě také příjemné strávení volného času. Součástí skupinové muzikoterapie bývá i tzv. individuální péče na pozadí skupiny, kdy jsou některé techniky voleny za účelem rozvoje konkrétního klienta. Vždy se snažíme, aby byla takto vedená práce rovnoměrně rozvržena mezi všechny klienty ve skupině.

Muzikoterapeutický program:

Je zasazen do rámce rituálu. Začíná vždy uvítáním klientů písní se společným hraním na drobné hudební nástroje a končí rozloučením písní. Následující program každého sezení je proměnlivý. Výběr použitých metod a technik muzikoterapie zahrnuje kombinaci receptivního a aktivního využívání hudby – hudební improvizace a interpretace s poslechem hudby. Techniky jsou voleny na základě aktuálního stavu a potřeb klientů ve skupině. Velmi často se během setkání využívá hry na perkusivní nástroje, hry na bubny, pohybu na hudbu, melodické bicí nástroje. Výchozím bodem je vždy práce s lidovou slovesností a moderním písňovým žánrem se zaměřením na dech a hlas; u zpěvu písní je zdůrazněna receptivní složka. Cílem je, aby byl každý z klientů do muzikoterapie dobrovolně zapojen.

Muzikoterapeutka: 

Mgr. Anna Neuwirthová, Ph.D. – magisterské a postgraduální studium absolvovala na Ostravské univerzitě v Ostravě. Ve své práci se zaměřuje na alikvotní zpěv, ke kterému pořádá kurzy. Techniky muzikoterapie uplatňovala nejdříve u dětí předškolního a mladšího školního věku, později v Domově pro osoby se zdravotním postižením Sulická v Praze. V současné době pracuje jako muzikoterapeutka v Dětském centru Thomayerovy nemocnice v Praze; od ledna 2013 převzala praxi po Mgr. Matěji Lipském v Integrační MŠ Sulanského v Praze a v DC Paprsek. Je členkou Muzikoterapeutické asociace ČR.

DSC_6565-Resizer-750