Logopedická péče

logoLogopedie (název je tvořen z řeckého slova logos - slovo a paideia - výchova) je speciálně pedagogický vědní obor, který se zabývá komplexní logopedickou péčí o osoby s poruchami komunikačních schopností.
Cílem logopedické péče je maximální možná podpora a rozvoj komunikačních schopností a dovedností osob.
Ve Středisku Hloubětín pečujeme o děti a mladé dospělé, kteří mají narušenou komunikační schopnost, tj. mají zásadně a trvaleji omezené možnosti rozvíjení řečové komunikace.
Naší společnou snahou je ve spolupráci s rodiči včas podchytit a obohacovat spontánně vzniklé způsoby dorozumívání a nebo předcházet úplnému omezení komunikace.

Jak logopedická péče pomáhá?

Vzhledem k charakteru komunikačních schopností využijeme všech forem motivace uživatele k aktivní komunikaci, včetně užití počítačových programů se zpětnou sluchovou a zrakovou vazbou.
Je-li komunikace mluvenou řečí nedostačující, zhodnotíme možnosti a schopnosti alternativní komunikace. Je třeba naučit osoby s postižením komunikovat jinými způsoby - tedy náhradními komunikačními technikami. U nás používáme manuální znaky, předměty, fotografie a piktogramy. Tak jako u mluvících jsou vyslovená slova "symbolem" významu, je důležité, aby i grafická podoba slova byla jednoznačným kódem, kterému shodně rozumí uživatel i komunikační partner. Symboly se podle individuálních potřeb nemluvících sestavují do komunikační tabulky.
Důležité je, aby při různých formách terapie rodiče spolupracovali jako koterapeuti.

Veškerou cílenou individuální logopedickou péči by měla prolínat relaxace, vzájemná důvěra a společná radost ze sdílení v součinnosti dítěte, rodičů a pracovníků.

Ve Středisku Hloubětín je logopedická péče poskytována i ambulantním klientům: obsahuje prevenci, diagnostiku, terapii i poradenskou činnost.

Mgr. Hana Hrubantová, klinická logopedka, tel.: 281 866 654, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

thumb_05-piktogramy_komunikacni_tabulka thumb_11-logopedie_prace_s_piktogramy thumb_01-logopedie_prace_na_pc
Piktogramy v komunikační tabulce
Práce s piktogramy
Oblíbená práce na PC