Hipoterapie

koneNázev terapie pochází z řeckého slova hipos - kůň. Hipoterapie (terapie pomocí koně) je podpůrná rehabilitační metoda. Fyzioterapeutky, které se pravidelně a aktivně těchto terapeutických lekcí účastní, odborně posoudí a doporučí děti a mladé dospělé, pro které je terapie vhodná a po dohodě s rodiči je stanovena četnost terapeutických jízd. Hipoterapii provádí vyškolená fyzioterapeutka, přičemž uživatel je při ovládání koně pasivní a koně vede hipolog.

Jak hipoterapie pomáhá? Hipoterapie je vhodná pro podporu léčby našich uživatelů, tj. dětí a mladých dospělých s kombinovaným postižením. V našem zařízení ji využívají především děti a mladí dospělí s dětskou mozkovou obrnou (DMO), s poruchami autistického spektra a Downovým syndromem. Hiporehabilitace využívá specifický pohyb koně - to je trojí pohyb hřbetu koně (zepředu dozadu, z boku na bok, nahoru dolů). Pohyb koně si vynucuje vyrovnávání ze strany jezdce; každé vychýlení hřbetu koně vyvolá celou řadu reflexů, nutných k udržení rovnováhy. Kůň napodobuje chůzový mechanismus člověka, jehož končetiny jsou odlehčené a společný pohyb vede k uvolňování ztuhlých svalů, koordinaci pohybu a zlepšení rovnováhy. Hiporehabilitace využívá i tělesné teploty koně, což je významný relaxační faktor pro ztuhlé svalstvo u lidí s postižením. Významným přínosem je i zvýšení sebedůvěry jezdce, zlepšení adaptace a podpora optimistického naladění. Více informací naleznete na: http://hippo.jinak.cz, http://neurocentrum.cz