Fyzioterapie

Fyzioterapie neboli rehabilitace je obor, který se zabývá léčbou poruch pohybového aparátu. Cílem fyzioterapie je aktivace vrozených pohybových schopností člověka. Rehabilitace obsahuje dvě základní složky: léčebnou tělesnou výchovu a fyzikální terapii. V našem středisku se v rámci fyzioterapeutické péče věnujeme klientům, jejichž pohybová porucha je způsobena neurologickým onemocněním. Pracují zde dvě fyzioterapeutky, které na základě doporučení lékaře a dohody s rodiči poskytují individuální nebo skupinovou terapii.

Jak fyzioterapeutická péče pomáhá?

Ve středisku Hloubětín využíváme v rámci individuální léčebné tělesné výchovy Vojtovu metodu reflexní lokomoce. Aktivuje se ze tří základních poloh – z polohy na břiše, na zádech a na boku. K aktivaci pohybových vzorů máme k dispozici deset zón na trupu, horních a dolních končetinách. Kombinací různých zón a změnami tlaku a tahu jsou aktivovány komplexy, které nazýváme reflexní plazení a reflexní otáčení. Je vhodná k terapii kojenců, dětí i dospělých. Využívá se jako základ fyzioterapie pacientů s dětskou mozkovou obrnou, periferními parézami horních a dolních končetin, s poruchami zakřivení páteře (skolioza). Z části navrací základní pohybové vzory. Terapie ovlivňuje nervová spojení na nejrůznějších tělesných úrovních, od kosterního svalstva až k vnitřním orgánům, od nejjednodušších řídících složek CNS až ke složitějším mozkovým funkcím.

V rámci skupinové léčebné tělesné výchovy motivujeme klienty k aktivnímu pohybu a k rozvoji pohybových dovedností a koordinace. Je zařazena na začátek denního programu. Využíváme při ní rytmického hudebního doprovodu, náčiní (míče, obruče, lano, kuželky nářadí (lavička, švédská bedna, žebřiny, žíněnky). Smyslem skupinové terapie je navození dobré nálady, adaptace na řízenou činnost a respektování pravidel.Tyto dovednosti jsou potřebné v běžném životě každého jedince.