Canisterapie

Název terapie pochází z latinského canis - pes. Canisterapie je podpůrná rehabilitační metoda pomocí (nebo za účasti) psa. Canisterapii můžeme definovat jako způsob cílené terapie, která využívá současně pozitivního působení psa na člověka. Po dohodě s rodiči doporučí psycholožka a fyzioterapeutka děti a mladé dospělé pro individuální terapii polohováním a druhou skupinu tvoří uživatelé, kteří se účastní setkání se psem. Pro cílenou individuální terapie je vždy zapotřebí kromě psovoda (canisasistenta) a jeho psa také koterapeut, to je u nás klíčová sestra, která se stará o potřeby dítěte během terapie.

Jak canisterapie pomáhá? Canisterapie polohováním je vhodná pro děti s těžkými formami DMO a pro děti s kombinovaným postižením. Dítě si na psa může lehnout, položit nohy či ruce, vnímat jeho dech a teplo a tím dochází k prohřívání a postupnému uvolňování spastických končetin (tj. končetin v křeči). Polohováním těla či jeho části do polohy komfortu dochází ke zlepšení funkce svalově kloubního systému. Psi mají velký vliv na dětskou psychiku a sociální cítění, podněcují ke hře a k pohybu, u některých dětí podporují rozvoj orientace v prostoru a čase, pomáhají prodloužit dobu koncentrace a posilovat paměť. Více informací naleznete na: www.canisterapie.cz, www.psiprozivot.cz

Každé pondělí k nám chodí Alessio se psem Buffy. Buffy je veselý pes, který má raději hledání piškotů, běhání za míčkem a vykonávání akčnějších povelů.

Psa vhodného na polohování aktuálně hledáme!