Arteterapie

Arteterapie v užším slova smyslu označuje terapii výtvarným uměním. Právě tuto formu arteterapie nabízí DC Paprsek pravidelně, jednou týdně ve čtvrtek odpoledne.

Arteterapeut: Jaroslava Kočová (nar. 1975)
• ilustrátorka (knižní obálky a ilustrace)
• autorka komiksů pro dospělé (Mistr Džošu, nakl. Dokořán)
• autorka komiksů pro děti (Ezopovy bajky, časopis Klobouk na pařezu)
• autorka plakátů (Respekt festival, umístění v mezinárodní soutěži reggae plakátů)
• obrazy (výstavy v České republice i v zahraničí)
• překladatelka beletrie (nakl. BB-art, Mladá fronta, Dokořán, Academia, Maťa, Pragma aj.)

KONCEPCE ARTETERAPIE:
• Pozvednutí sebevědomí klientů kladením důrazu na užité umění
Každý člověk má dobrý pocit z vykonané práce. Pohled na výsledek vlastního úsilí a tvorby posiluje sebevědomí, a má-li dílo ještě k tomu nějakou užitnou hodnotu, pak je zde nezanedbatelný pocit vlastní užitečnosti. Z tohoto důvodu se při arteterapii soustředím na užité umění, na věci mající praktické využití. Existuje-li možnost, že klient uvidí, kterak jeho výtvor nosí či používá jiný člověk, je třeba tuto možnost využít a dopřát klientovi povznášející pocit vlastní užitečnosti.
• Uvolnění napětí a zodpovězení niterných otázek beze slov
Výtvarný projev umožňuje ventilovat skryté napětí a řešit niterné konflikty, aniž by bylo třeba převádět problémy do slov. Pomocí zdánlivě obyčejných námětů nacházejících se v prostředí, v němž se klient běžně pohybuje, se lze volbou barev a tvarů a technik bezděčně zbavit napětí nahromaděného uvnitř. Následná zpětná vazba (pohled na hotové dílo a tiché rozjímání nad ním) přináší – opět beze slov – odpovědi na nevyřčené otázky, což se projeví zvláštním pocitem klidu a uspokojení, který se při této kontemplaci u každého člověka dostavuje.
• Navázání kontaktu a komunikace s okolním světem
Vhodnou volbou námětů – portréty kamarádů, zvířat a přírodní motivy – lze prohloubit a posílit spojení se světem okolo. Náměty volím v souladu s roční dobou – s tím, co se děje v přírodě (zraje ovoce, na podzim se zbarvuje listí) nebo ve společnosti (různé svátky a obyčeje). Kromě toho tu a tam volím práci ve skupině, která vyžaduje vzájemnou komunikaci a spolupráci. Závěrem každé hodiny se snažím – pokud to čas dovolí – s klienty mluvit, pokládat jim různé otázky, na které mi nemusejí nutně odpovídat, ale které je mají přivést k zamyšlení... Proč zvolili danou barvu / námět ? Co je zaujalo na díle kamaráda? atp.
• Rozvíjení motoriky popřípadě techniky výtvarného projevu
Volbou technik se snažím rozvíjet motoriku klientů, je-li snížená. Pokud má klient pro nějakou techniku zjevně nadání, snažím se ho vést tak, aby je rozvíjel. Pokud klient nadání postrádá, snažím se nároky na něj kladené zbytečně nesnižovat, aby soustavným úsilím zručnost získal.

Arteterapeut: Jaroslava Kočová • Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript • http://rightnews.cz/