Denní stacionář

Posláním denního stacionáře je všestranná podpora lidí s mentálním a kombinovaným postižením a jejich rodin.

Cíle:

  • zvyšovat míru soběstačnosti uživatelů
  • udržovat uživatele a jeho rodinu v kontaktu se společenským prostředím
  • umožnit uživateli aktivně využít den
  • zprostředkovat uživatelům kontakt s vrstevníky
  • podpořit osobní rozvoj uživatele
  • naplnit právo uživatelů na vzdělání
  • umožnit uživatelům zažít si společně pocit úspěchu, radosti a sounáležitosti 

Cílová skupina:

  • děti ve věku od 7 do 18 let a mladí lidé do 35 let s mentálním a kombinovaným postižením

Sociální službu nemůžeme poskytnout:

  • žadatelům s psychiatrickým onemocněním s výraznými projevy agresivity
  • pokud je zdravotní stav žadatelů takový, že vyžaduje použití specializované techniky
Kapacita denního stacionáře, který se nachází v prostorách dvou zrenovovaných budov se zahradou, je 30 uživatelů

Provoz
denního stacionáře je zajištěn od 7.00 do 17.00 hodin.

 

Předmět činnosti

V denním stacionáři nabízíme základní a volitelné činnosti, mezi něž patří zejména sportovně pohybové a umělecké aktivity (klub SK Paprsek, taneční a divadelní dílna), výlety za kulturou, sociální poradenství, výchovně - vzdělávací aktivity, ošetřovatelská péče a odborné terapie (psychologická, logopedická, speciálně pedagogická, fyzioterapeutická a Montessori terapeutická). Každoročně jezdíme s uživateli na týdenní rehabilitační pobyt v přírodě, sjíždíme řeku a účastníme se mezinárodních setkání mládeže na podporu inkluze mladých lidí s postižením do společnosti. Rodiny uživatelů mají možnost využít psychorelaxační cvičení.

Doplňkové ambulantní služby využívají děti, mladí lidé a jejich rodiny. Nabízíme sociální poradenství, psychologické poradenství a psychoterapii, logopedickou intervenci, individuální rehabilitační cvičení, individuální speciálně pedagogickou terapii dle Marie Montessori, speciálně pedagogicky vedenou nápravu specifických vývojových poruch a poruch učení ve spolupráci s rodiči a příslušnou školou.

Principy a etické zásady poskytování služby