Spolupracující organizace

.

Evangelická akademie

Vyšší odborné školy sociální práce

Evropský sociální fond
Praha&EU: Investujeme do vaší budoucnosti

OPPA-logo-pln_znn

 


Raná péče

Kontaktní údaje

Raná péče EDA

http://www.ranapece.eu/praha/

 

Raná péče Diakonie ČCE

http://www.rana-pece.cz/

 

Vzdělávací instituce

Kontaktní údaje

ZŠ Kunratice

http://www.zskunratice.cz/

ZŠ Litvínivská 60

http://www.zslitvinovska6.cz/

SPC Štíbrova

www.stibrova.cz

Základní škola speciální Starostrašnická

http://www.starostrasnicka.cz/

ZŠ Zahrádka

http://www.zszahradka.cz/

Kompenzační pomůcky

Kontaktní údaje

Meyra

http://www.meyra.cz

Otto Bock

http://www.ottobock.cz/

Medicco

http://medicco.cz

Patron

www.patron.eu

Osobní asistence

Kontaktní údaje

Rytmus o.p.s.

www.rytmus.org

Hornomlýnská o.p.s.

http://www.hornomlynska.cz

Asistence o.s.

http://www.asistence.org/

Hewer o.s.

www.pecovatel.cz

Odlehčovací služba

Kontaktní údaje

Klubíčko Beroun o.p.s.

http://www.klubicko-ops.cz/nabidka-sluzeb/odlehcovaci-sluzby/

Hornomlýnská o.p.s.

http://www.hornomlynska.cz

APLA

http://www.praha.apla.cz/

ÚSP, chráněné bydlení

Kontaktní údaje

Domov Laguna Psáry

http://www.lagunapsary.cz/

Domov Libčice (APLA)

http://www.praha.apla.cz/co-je-dzr.html

Doprava

Kontaktní údaje

Societa o.p.s.

http://www.societa.cz/

Handicap - transport

http://www.handicap-transport.cz/

Doprava – vzdělávání a mobilita v Praze

www.vmpraha.cz

Stacionáře

Kontaktní údaje

Akord o.s.

http://www.dsakord.cz/

Ruka pro život

http://www.rukaprozivot.cz/

Středisko Ratolest – Diakonie ČCE (Praha 10)

http://www.ratolest-stredisko.cz/

IC Zahrada

http://www.iczahrada.cz

Pohoda o.p.s.

http://pohoda-help.cz/?cat=8

SDM Sedlec

http://www.sdmsedlec.cz/

Lázně, RHB pobyty, fyzio …

Kontaktní údaje

Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s.

http://www.arpida.cz/

 

ALKA o.p.s.

http://www.alkaops.cz

Poradenství

Kontaktní údaje

Poradenství z oblasti sexuality

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Poradenské centrum Amoreta (Plzeň)

http://www.amorela.cz/

Nadace

Kontaktní údaje

Nadace Charty 77

http://www.kontobariery.cz/home.aspx

Nadace Charty 77 (Počítače proti bariérám)

http://www.kontobariery.cz/Projekty/Pocitace-proti-barieram/Zadosti.aspx

Nadace Naše dítě

http://www.nasedite.cz/cs/home

Život dětem

http://www.zivotdetem.cz/

Dobrý skutek

http://www.dobryskutek.cz/

Další organizace

Kontaktní údaje

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

www.nrzp.cz

Společnost „E“

www.spolecnost-e.cz

Dílny tvořivosti o.s.

www.dilnytvorivosti.cz

Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, o.s.

www.downsyndrom.cz

 

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s.

www.spmpcr.cz

Pohoda (vzdělávání)

http://pohoda-help.cz/menu/sluzby/vzdelavani/

Quip o.s. (vzdělávání)

http://www.kvalitavpraxi.cz/

Apla

http://www.apla.cz/

Rett Community

www.rett-cz.com

Pestrá společnost, o.p.s.

www.pestraspolecnost.cz

Kreisau-Initiative e.V.

http://www.kreisau.de/pl/startseite.html

SK FlowSchool o.s.

http://flowschool.cz/

Running With Those That Can’t (Běh s těmi, kteří nemohou)

www.rwttc.org

Spolumat

http://spolumat.cz/

Spokojené děti (poradenský web)

http://www.spokojenedeti.cz/