Spolupráce

Magistrát hlavního města Prahy

Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči

Oddělení sociální péče

Charvátova 9

110 00  Praha 1

 

pověřená vedením oddělení:

Mgr. Jana Machová tel.: 236 004 188

 

referentky náhradní rodinné péče:

Mgr. Lucie Pondělíčková   Tel.: 236 004 191

Mgr. Tereza Vlková     Tel.: 236 004 143

Bc. Anna Valová          Tel.: 236 004 151

 

 

 

 

Aktuality

O dalších termínech přípravných kurzů Vás budeme včas informovat. Těšíme se na spolupráci s Vámi.

budova3