Spolupráce

Magistrát hlavního města Prahy

Oddělení sociální péče

Charvátova 9

110 00  Praha 1

referentky náhradní rodinné péče:

Miroslava Chudějová   Tel.: 236 004 191

Mgr. Blanka Vildová     Tel.: 236004143

Bc. Anna Valová          Tel.: 236004151

 

 

 

 

Aktuality

O dalších termínech přípravných kurzů Vás budeme včas informovat. Těšíme se na spolupráci s Vámi.

budova3

Stránky v opravě

WEBOVÉ STRÁNKY DC Paprsek

prochází momentálně rekonstrukcí.

Děkujeme za trpělivost.

Výsledek obrázku pro oprava