Termíny pro žadatele

31.10.2017 Úvod, sociálně právní aspekty, pediatrie    9-18 hod.
 6.11.2017  Psychologické přednášky  9-18 hod.
 9.11.2017  Závislosti, neurologie, rodina NRP  9-18 hod.
 21.-22.11.2017   Psychologické aspekty A+P  9-18 hod.
zatím nevypsán  1. pomoc, přijetí dítěte odlišného etnika  9-18 hod.
     
 

Stránky v opravě

WEBOVÉ STRÁNKY DC Paprsek

prochází momentálně rekonstrukcí.

Děkujeme za trpělivost.

Výsledek obrázku pro oprava