Základní ceník služeb Dětského centra Paprsek – Rodinného centra Zdeňka Matějčka a ostatních středisek v oblasti NRP

(pro pracovníky OSPOD a pověřené osoby)

  1. Terapie a poradenství – 500 Kč/ hodina + cestovné
  2. Diagnostika – 500 Kč/ hodina + cestovné
  3. Přednášková činnost - 500 Kč/ hodina + cestovné
  4. Podpora při kontaktu s biologickou rodinou – 400 Kč/ hodina + cestovné
 

Aktuality

O dalších termínech přípravných kurzů Vás budeme včas informovat. Těšíme se na spolupráci s Vámi.

budova3